Sun goes down

Klachtenregeling

Omdat qputer haar klanten een optimale service wil verlenen vind qputer het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij qputer indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Heeft qputer daarvoor meer tijd nodig, dan laat qputer u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

[contact-form-7 404 "Not Found"]