Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing voor alle bezoeken aan de website, transacties, publicaties en overeenkomsten met qputer. Door de website te bezoeken en/of gebruik te maken van de informatie die via deze website wordt aangeboden, stemt u in met de toepassing van deze disclaimer.

Gebruik van de website qputer.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel qputer zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan qputer niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. qputer garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. qputer wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van qputer staan links naar websites van derden, qputer aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door qputer niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle informatie die via deze website wordt aangeboden (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan de respectieve eigenaren van het merk, de merknaam of het product/dienst. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van qputer. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
qputer behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, op elk moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Deze website en de disclaimer vallen onder het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Responsible disclosure
Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van qputer, zoals de website qputer.nl? Laat het eerst qputer weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. qputer kan dan eerst maatregelen treffen. Dit heet ‘responsible disclosure’. Dit proces staat bekend als 'responsible disclosure'. qputer heeft verschillende maatregelen genomen om hiermee om te gaan, die u kunt vinden op de pagina over databeveiliging. 

KANTOOR

Wemeldinge

TELEFOON

0113 40 80 10

WHATSAPP

0113 40 80 10

E-MAIL

info@qputer.nl